полагане на канализационни тръби

. монтаж с до 30% в сравнение със SML тръбите. Звукоизолация: потвърдено от института Фраунхофер. Тихата като шепот сградна канализация. Нашата система от. Жилищни дренажи : PVC, ABS и PE тръбите се използват често поради тяхната достъпност, лесен монтаж и адекватна производителност за приложения с ниско до средно. Уеб Смяна и монтаж на нов водомер … Продължение